E-handelskonsult Migrera till magento 2

Migrera till Magento 2

Att byta plattform är ofta ett omfattande projekt. Dels är det en tekniskt krävande uppgift, men också en organisatorisk utmaning. Interna användare tycker sällan att det är roligt att lära sig ännu ett nytt sätt att byta plattform är ofta ett omfattande projekt. Dels är det en tekniskt krävande uppgift, men också en organisatorisk utmaning. Interna användare tycker sällan att det är roligt att lära sig ännu ett nytt system. Nedan följer våra lärdomar efter en migration till Magento e-handel. Ovan är en bild på vår presentation på Meet Magento Sweden 2017.

Projektorganisation när man migrerar till Magento 2

Beroende på verksamhetens storlek kan detta variera. För medelstora företag är det viktigt att ha en projektledare som håller ihop projektet och snabbt kan sammankalla företagets ledning när det behöver fattas snabba beslut för att komma vidare. Projektledaren hanterar samverkan mellan avdelningar och fungerar som ett filter mot IT. Min erfarenhet är att interna kravställare gärna vill bygga den perfekta plattformen från dag ett. Gör inte det, du riskerar att aldrig bli klar.

Avgränsa projektet och ha en målbild att det ska vara lika bra eller bättre för era kunder. Vissa interna processer kan bli bättre, vissa kan bli mer tidskrävande. Efter att ha jobbat med e-handel och IT i +10 år är rekommendationen att välja ett system som passar ens flöden hyfsat och därefter vara beredd att förändra sina arbetssätt i enlighet med systemet. Att bygga om grundläggande funktionalitet i ett standardsystem kommer att bli resurskrävande och generera problem i framtiden. Håll er till standard och lägg resurserna där de gör mest nytta.

Förhoppningsvis har ni valt ett system som är väl anpassat för uppgiften det skall lösa.

Projektplan för att migrera till Magento 2

Dela upp arbetet i olika faser för att göra projektet överskådligt och tidigt kunna se om något börjar dra ut på tiden.

Sätt upp miljön

Börja med att sätta upp en testmiljö. En testmiljö med fungerande kopplingar till kringliggande testsystem är en förutsättning för att kontinuerligt kunna testa befintlig och ny funktionalitet och ge de interna användare en möjlighet att lära sig systemet.

Innehåll och konfiguration

Innehåll behöver migreras och kanske i viss mån också skapas. Ett exempel kan vara att de nya kategorisidorna ska ha en SEO-anpassad text. Behöver produkter gås genom? Flera företag har produkttexter som lämnar övrigt att önska. Hur kommer filtreringen fungera i den nya plattformen? Tar vi Magento som exempel med sin layered navigation kan attribut behöva läggas till på dina produkter. På köpet blir söket bättre med en korrekt attributsättning.

Go Live

Ta med pyjamas och tandborste till kontoret när det börjar dra ihop sig. Var beredd att hantera problem, ”unknown unknowns”, mer om detta senare i klippet nedan.

Lansering av ny plattform bör föregås av en testperiod där manuella tester kompletteras med automatiserade tester med syfte att belasta lösningen för att skapa en ungefärlig bild av framtida kapacitet. Börja gärna med en lätt överdimensionerad miljö, är den virtualiserad går det att justera ned i efterhand. Det är billigare att hyra hårdvara än att anlita personer som arbetar med optimering, även om båda delarna är att föredra.

Gör en checklista för alla moment som skall vara klara före, under samt efter migrering samt vem som är ansvarig för respektive uppgift. Gå genom listan flera gånger tillsammans med de som skall tjänstgöra under migreringsnatten. Uppdatera listan vid behov. Alla bör ha en förståelse för de olika momenten och hur enskilda uppgifter bildar ett recept för framgång. Räkna med att någon kan få förhinder/vara satt ur spel.

Prioritetsmodell

Det kommer komma in många krav, för att säkerställa vad som är viktigt, sortera in dem under nedanstående punkter:

1. Köpflödet

E-handel handlar om försäljning och att sätta kundens intresse framför allt annat. Köpflödet behöver motsvara ditt gamla system och helst överträffa det.

2. SEO

Förmodligen kommer det uppstå en svacka i den organiska trafiken, se till att den blir tillfällig och inte varar mer än ett par veckor. Alla gamla url:er behöver pekas om till motsvarande sida i den nya plattformen. Anlita en expert här, det är väl investerade pengar.

3. Integrationer

Ditt nya e-handelssystem behöver förmodligen kommunicera med affärssystem, betalväxlar och andra system. Detta måste fungera och ett tips är att tidigt i projektet låta olika leverantörer arbeta med varandra. Ofta har man inte samma leverantör för e-handelssystem och affärssystem. För att säkerställa att integrationerna behöver dessa testa mot varandras testinstanser. Att ha egengjorda testfiler som representerar ett annat systems förväntade utdata är inte tillräckligt. Ta hjälp av en Magentokonsult idag.

4. Interna arbetsflöden

Manuellt arbete kan lösas med extra personal under en viss tid. Kostnaden för detta jämfört med missnöjda kunder är oftast att föredra.

Vill du ta ett förutsättningslöst möte kring just ert kommande plattformsbyte? Kontakta oss!
Är du intresserad av att komma igång klicka då in dig på starta e-handel.